sâmbătă, 22 octombrie 2011

 LEGATURA SE TINE PE MAIL
MULTUMIM !


Lucrări de licenţă, disertaţii, proiecte si eseuri la comandă

Elaborarea lucrarii de licenta, disertatie, proiectului, eseului si a temelor de seminar se pot realiza fie în funcţie de planul dvs., fie in functie de un plan conceput de noi si stabilit de comun acord cu dvs. Termenul in care executam o lucrare de diploma este de la 1 la 2 saptamani, in functie de complexitatea lucrarii. Termenul poate fi redus la cel putin o saptamână, insa acest lucru implica o crestere a costului de executare.
Preturile sunt negociabile si sunt stabilite inainte de elaborarea lucrarii. Pretul minim pentru o lucare de licenta si disertatie este de 250 de ron. Exista de asemenea posibilitatea platii esalonate in cazul in care optati pentru elaborarea pe capitole a proiectului de diploma.
NOU!!! Oferim suport celor ce doresc sa-si intocmeasca singuri proiectul de diploma(licenta sau disertatie). Pentru detalii va rugam sa ne contactati.
Avantajele colaborarii:
- experienta si echitate,
- lucrari originale, nu vor fi recunoscute pe niciun motor de cautare, evitati sa fiti dati afara din examen pentru ca lucararea dvs a mai fost oferita altor persoane,
- asiguram modificări ulterioare fara costuri suplimentare, in limita a doua modificari generale, cu conditia sa fie modificari de continut
Elaborarea lucrărilor de diplomă sau a proiectelor se va face doar coform cerinţelor de tehnoredactare aprobate de facultatea la care sunteţi (acestea le găsiţi fie pe site-ul facultaţii dvs. fie la profesorul coordonator).
Contact:
E-mail: strangegigi@gmail.com


DOMENI:
eme Lucrari de Licenta la Contabilitate
1
Amortizarea. Studiu privind calculul si contabilitatea amortizarii (S.C. XYZ S.A., Ploiesti)
2
Analiza aplicarii impozitului pe venitul global (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)
3
Analiza cheltuielilor cu personalul (S.C. XYZ S.A.)
4
Analiza cheltuielilor salariale (S.C. XYZ S.A.)
5
Analiza cifrei de afaceri
6
Analiza complexa a cheltuielilor si veniturilor (S.C. XYZ S.A., Constanta)
7
Analiza economica si metode de determinare a riscului in auditul contabil
8
Analiza economico-financiara pe baza de bilant si cont de profit si pierderi (S.C. XYZ S.R.L., Alba Iulia)
9
Adaptarea solutiilor informationale financiar-contabile la mediul internet
10
Analiza efectului de levier financiar.Indicatori cu caracter general
11
Analiza financiar contabila. Bilantul contabil-echilibru financiar (S.C. XYZ S.A.)
12
Analiza gestiunii impozitelor directe si indirecte (S.C. XYZ S.A.)
13
Analiza indicatorilor economico-financiari. Contabilitatea veniturilor (S.C. XYZ S.R.L.)
14
Analiza pe baza de bilant a situatiei patrimoniului, financiara si a rezultatelor (S.C. XYZ S.R.L.)
15
Analiza performantelor intreprinderii pe baza contului de profit si pierdere (S.C. XYZ S.A.)
16
Analiza privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre (S.C. XYZ S.R.L.)
17
Analiza sistemului de salarizare si de reflectare in evidenta contabila a drepturilor salariale aferente la XYZ
18
Analiza structurii financiare pe baza raporturilor de sinteza contabila (S.C. XYZ S.R.L.)
19
Analiza, elaborarea si certificarea bilantului contabil (S.C. XYZ S.R.L.)
20
Asezarea si perceperea impozitelor indirecte. Contabilitatea operatiunilor de leasing (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)
21
Asezarea si perceperea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor
22
Aspecte financiar contabile in activitatea unei societatii si studiul contabilitatii si gestiunii stocurilor (S.C. XYZ S.A.)
23
Aspecte metodologice si tehnici contabile de inventariere si evaluare a stocurilor (S.C. XYZ S.A., Brasov)
24
Aspecte privind contabilitatea comertului
25
Aspecte specifice privind contabilitatea distributiei de marfuri (S.C. XYZ S.R.L.)
26
Auditarea intreprinderii
27
Auditarea intreprinderii. Auditul financiar contabil
28
Auditarea societatilor comerciale, instrument de analiza si diagnostic economico-financiar (S.C. XYZ S.A., Craiova)
29
Bazele contabilitatii. Sfera de aplicare
30
Bazele organizarii contabilitatii. Contabilitatea capitalului
31
Bilantul contabil (S.C. XYZ S.A.)
32
Bilantul contabil - sursa informationala fundamentala in analiza financiara
33
Bilantul contabil in Romania. Analiza corelatiei creante-obligatii (S.C. XYZ S.A.)
34
Bilantul contabil si sistemul informatic. Model privind situatia patrimoniului (S.C. XYZ S.A.)
35
Bilantul contabil, baza informationala a analizei patrimoniului si a performantelor activitatii unei firme
36
Bilantul contabil, mijloc de fundamentare si control a functiei decizionale (S.C. XYZ S.A., Brasov)
37
Bilantul contabil. Analiza gestiunii financiare a intreprinderii (S.C. XYZ S.A.)
38
Bilantul contabil. Elaborarea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A., Ploiesti)
39
Bilantul contabil. Model privind situatia patrimoniului (S.C. XYZ S.A.)
40
Bilantul si contul de rezultate, surse de informare in managementul trezoreriei (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)
41
Calculul drepturilor salariale si contabilitatea decontarilor la (XYZ, Ploiesti)
42
Calculul drepturilor salariale, a retinerilor generate si reflectarea lor in contabilitate (S.C. XYZ S.A., Tecuci)
43
Calculul indicatorilor simpli si sintetici ai variatiei (imprastierii)
44
Calculul si contabilitatea drepturilor salariale ale personalului. Contractul de munca (S.C. XYZ S.R.L., Ploiesti)
45
Capitalul uman si efectul remuneratiilor in perspectiva standardelor internationale de contabilitate (S.C. XYZ S.R.L.)
46
Caracteristici privind organizarea contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor (S.C. XYZ S.R.L.)
47
Conceptul de capital si de mentinere a capitalului in viziunea Standardelor Internationale de Contabilitate
48
Conducerea contabilitatii activelor imobilizate si analiza acestora
49
Conducerea si organizarea contabilitatii materialelor la un ordonator de credite
50
Contabilitate de gestiune. Sistem international privind costurile
1
Contabilitate financiara. Cererea si oferta de informatii contabile
 
52
Contabilitate financiara. Componenta a sistemului informational economic
 
53
Contabilitate financiara. Mijloace de organizare
 
54
Contabilitate si control de gestiune
 
55
Contabilitatea activelor circulante de natura stocurilor de materii prime si materiale ale unei societati comerciale (S.C. XYZ S.A.)
 
56
Contabilitatea activelor imobilizate necorporale
 
57
Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale (S.C. XYZ S.A.)
 
58
Contabilitatea asigurarilor si a protectiei sociale (S.C. XYZ S.A.)
 
59
Contabilitatea bugetara la XYZ
 
60
Contabilitatea calculatiei costurilor (S.C. XYZ S.R.L.)
 
61
Contabilitatea capitalului social, a primelor si rezervelor de capital (S.C. XYZ S.A., Botosani)
 
62
Contabilitatea capitalurilor la o societate comerciala (S.C. XYZ S.A.)
 
63
Contabilitatea capitalurilor permanente (S.C. XYZ S.C.)
 
64
Contabilitatea capitalurilor-provizioane si imprumuturi
 
65
Contabilitatea capitalurilor. Sistemul de conturi utilizat in organizarea contabilitatii capitalurilor
 
66
Contabilitatea cheltuielilor
 
67
Contabilitatea cheltuielilor la Trezoreria Statului
 
68
Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor privind activitatea de exploatare
 
69
Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor (S.C. XYZ S.A.)
 
70
Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor din exploatare (S.C. XYZ S.A.)
 
71
Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor privind societatile comerciale (S.C. XYZ S.R.L.)
 
72
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico - financiare
 
73
Contabilitatea circulatiei marfurilor
 
74
Contabilitatea circulatiei marfurilor la unitatile cu activitate de comert (S.C. XYZ S.R.L.)
 
75
Contabilitatea constituirii si utilizarii imobilizarilor corporale (S.C. XYZ S.A.)
 
76
Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor intreprinderii
 
77
Contabilitatea de gestiune si bugetarea gestiunii activitatii
 
78
Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor
 
79
Contabilitatea decontarilor cu bugetul privind impozitele republicane
 
80
Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului (S.C. XYZ S.A.)
 
81
Contabilitatea decontarilor cu clientii la S.C. XYZ S.R.L.
 
82
Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii (S.C. XYZ S.R.L., Oradea)
 
83
Contabilitatea decontarilor cu personalul si salarizarea
 
84
Contabilitatea decontarilor cu salariatii, asigurarile si protectia sociala la XYZ
 
85
Contabilitatea decontarilor in numerar si prin conturi (S.C. XYZ S.A., Bistrita)
 
86
Contabilitatea deprecierii activelor imobilizate (S.C. XYZ S.R.L.)
 
87
Contabilitatea drepturilor salariale ale persoanelor care au incheiat contract de munca (S.C. XYZ S.R.L., Ploiesti)
 
88
Contabilitatea efectelor comerciale (S.C. XYZ S.A.)
 
89
Contabilitatea factorului munca (S.C. XYZ S.A.)
 
90
Contabilitatea financiara a stocurilor (S.C. XYZ S.A., Bacau)
 
91
Contabilitatea financiara. Contabilitatea vanzarii mijloacelor fixe
 
92
Contabilitatea finantarii centrului de executie bugetara XYZ
 
93
Contabilitatea fondurilor cu destinatie speciala la unitati administrativ-teritoriale (Primaria XYZ)
 
94
Contabilitatea gestiunii de marfuri (S.C. XYZ S.A., Mehedinti)
 
95
Contabilitatea imobilizarilor corporale si analiza utilizarii lor (S.C. XYZ S.R.L.)
 
96
Contabilitatea imobilizarilor. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor
 
97
Contabilitatea importului in comision (S.C. XYZ S.A., Deva)
 
98
Contabilitatea intre imaginea fidela si fiscalitate (S.C. XYZ S.A.)
 
99
Contabilitatea leasingului (S.C. XYZ S.A., Resita)
 
100
Contabilitatea lichidarii si fuziunii (S.C. XYZ S.R.L., Bistrita)
101
Contabilitatea lichidarii societatii comerciale (S.C. XYZ S.A.)
 
102
Contabilitatea materialelor. Regulile si metode de evaluare a materialelor
 
103
Contabilitatea materiilor prime, materialelor, produselor si productiei in curs
 
104
Contabilitatea medicamentelor si materialelor sanitare (Spitalul XYZ, Sibiu)
 
105
Contabilitatea obligatiilor fiscale ale agentilor economici (S.C. XYZ S.R.L.)
 
106
Contabilitatea obligatiunilor emise si rascumparate
 
107
Contabilitatea operatiilor de incasari si plati efectuate prin conturile de la banci (S.C. XYZ S.A.)
 
108
Contabilitatea operatiilor prin casierie si conturi la banci (S.C. XYZ S.R.L.)
 
109
Contabilitatea operatiilor privind infiintarea unei
 
110
Contabilitatea operatiunilor cu TVA (S.C. XYZ S.R.L)
 
111
Contabilitatea operatiunilor de leasing financiar
 
112
Contabilitatea relatiilor comerciale cu furnizorii si clientii (S.C. XYZ S.A., Timisoara)
 
113
Contabilitatea relatiilor cu bugetul statului (S.C. XYZ S.A)
 
114
Contabilitatea relatiilor cu furnizorii si clientii (S.C. XYZ S.A.)
 
115
Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali
 
116
Contabilitatea relatiilor de decontare cu furnizorii si clientii (S.C. XYZ S.A.)
 
117
Contabilitatea relatiilor de decontare cu partenerii comerciali (S.C. XYZ S.A.)
 
118
Contabilitatea relatiilor de tip comercial
 
119
Contabilitatea relatiilor si decontarilor cu bugetul
 
120
Contabilitatea remunerarii factorului munca (Uniunea XYZ, Timisoara)
 
121
Contabilitatea remunerarii personalului salariat (S.C.C.A. XYZ)
 
122
Contabilitatea resurselor umane, componenta a gestiunii firmei (C.N. XYZ S.A.)
 
123
Contabilitatea rezultatelor financiare. Analiza rezultatelor financiare
 
124
Contabilitatea rezultatului exercitiului si a repartizarii acestuia (S.C. XYZ S.A., Sibiu)
 
125
Contabilitatea salariilor si structura organizatorica (S.C. XYZ S.R.L.)
 
126
Contabilitatea si analiza circulatiei marfurilor in comertul cu amanuntul
 
127
Contabilitatea si analiza creantelor si datoriilor comerciale (S.C. XYZ S.A.)
 
128
Contabilitatea si analiza stocurilor (S.C. XYZ S.R.L.)
 
129
Contabilitatea si controlul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata
 
130
Contabilitatea si controlul impozitelor indirecte. Inregistrarea operatiunilor cu privire la TVA (S.C. XYZ S.A.)
 
131
Contabilitatea si controlul taxei pe valoarea adaugata
 
132
Contabilitatea si gestiunea imobilizarilor corporale la (S.C. XYZ S.A.)
 
133
Contabilitatea si gestiunea stocurilor (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)
 
134
Contabilitatea stocurilor de marfuri (S.C. XYZ S.A.)
 
135
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si
 
136
Contabilitatea stocurilor de produse si marfuri in socetatile cu profil ceramic (S.C. XYZ S.A.)
 
137
Contabilitatea stocurilor si a operatiilor cu marfuri (S.C. XYZ S.R.L.)
 
138
Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie
 
139
Contabilitatea stocurilor si monografia stocurilor (S.C. XYZ S.A.)
 
140
Contabilitatea stocurilor. Dinamica principalilor indicatori economici (S.C. XYZ S.A.)
 
141
Contabilitatea trezoreriei si a investitiilor comerciale pe termen scurt
 
142
Contabilitatea TVA (S.C. XYZ S.R.L.)
 
143
Contabilitatea veniturilor reprezentand prestari servicii in asigurari (S.C. XYZ S.R.L.)
 
144
Contabilitatea veniturilor si a rezultatului exercitiului (S.C. XYZ S.A.)
 
145
Contabilitatea, analiza si decontarea taxei pe valoarea adaugata la (S.C. XYZ S.R.L.)
 
146
Contabilizarea contractelor de constructii
 
147
Contabilizarea impozitelor si taxelor datorate statului
 
148
Contractele de leasing - sursa de contabilitate creativa
 
149
Contul de profit si pierdere si performanta intreprinderii
 
150
Decontarea cu furnizorii si clientii si reflectarea lor in contabilitatea societatilor comerciale
151
Elaborarea bilantului contabil (S.C. XYZ S.A.)
 
152
Elaborarea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A.)
 
153
Elaborarea si analiza bilantului contabil. Norme contabile (S.C. XYZ S.A.)
 
154
Falsificarea documentelor contabile
 
155
Gestiunea si contabilitatea stocurilor (S.N.P. XYZ S.A., Timis)
 
156
Gestiunea si contabilitatea trezoreriei (S.C. XYZ S.A., Mehedinti)
 
157
Gestiunea efectuarii platilor
 
158
Imobilizari necorporale si corporale-urmarire si control prin contabilitate (S.C. XYZ S.R.L.)
 
159
Informatiile contabile – fundament al gestiunii financiare
 
160
Instrumentarea contabila privind calculul si contabilizarea impozitelor si taxelor (S.C. XYZ S.A.)
 
161
Intocmirea bilantului contabil. Modul de organizare a contabilitatii (S.C. XYZ S.A.)
 
162
Intocmirea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A.)
 
163
Intocmirea si analiza conturilor anuale
 
164
Intocmirea situatiilor financiare
 
165
Intocmirea, prezentarea si analiza informatiilor financiare privind fluxurile de trezorerie
 
166
Inventarierea elementelor de activ si de pasiv ale institutiilor publice
 
167
Inventarierea, procedeu al metodei contabile
 
168
Legaturi si diferente intre contabilitatea financiara si cea de gestiune (S.C. XYZ S.A.)
 
169
Lichidarea societatilor comerciale. Etapele lichidarii din punct de vedere economic si contabil (S.C. XYZ S.A.)
 
170
Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar la institutiile publice
 
171
Lucrarile de elaborare a bilantului contabil. Verificarea si certificarea bilantului (S.C. XYZ S.A)
 
172
Metode de contabilitate si calculatie a costurilor
 
173
Modele privind contul de profit si pierdere. Analiza rezultatelor (S.C. XYZ S.A.)
 
174
Modul de calcul si legatura dintre rezultat contabil si fiscal (S.C. XYZ S.A., Bucuresti)
 
175
Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor (XYZ, Prahova)
 
176
Organizarea contabilitatii datoriilor fata de stat si organisme publice (S.C. XYZ S.A.)
 
177
Organizarea contabilitatii de gestiune la societati de constructii montaj (S.C. XYZ S.A.)
 
178
Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor (S.C. XYZ S.A., Buzau)
 
179
Organizarea contabilitatii drepturilor salariale
 
180
Organizarea contabilitatii impozitului pe venitul global
 
181
Organizarea contabilitatii in partida simpla (Primaria XYZ)
 
182
Organizarea contabilitatii la Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara
 
183
Organizarea contabilitatii la inspectoratul de protectie a mediului
 
184
Organizarea contabilitatii relatiilor cu furnizorii si clientii (S.C. XYZ S.A., Timisoara)
 
185
Organizarea contabilitatii stocurilor de materii, materiale consumabile si a productiei in curs de executie (S.C. XYZ S.R.L., Constanta)
 
186
Organizarea contabilitatii stocurilor de productie
 
187
Organizarea contabilitatii stocurilor. Analiza gestionarii si utilizarii stocurilor (S.C. Conex Prahova S.A. Ploiesti)
 
188
Organizarea contabilitatii. Gestionarea fondului de asigurari sociale de sanatate (XYZ, Timis)
 
189
Organizarea gestiunii financiare (Primaria XYZ)
 
190
Organizarea gestiunii financiare la Primaria Municipiului XYZ
 
191
Organizarea si conducerea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor (S.C. XYZ S.A.)
 
192
Organizarea si conducerea contabilitatii remunerarii factorului de munca (S.C. XYZ S.A.)
 
193
Organizarea si conducerea contabilitatii stocurilor si modalitati de perfectionare
 
194
Organizarea si conducerea sistemului financiar-contabil (S.C. XYZ S.A.)
 
195
Organizarea si functionarea contabilitatii trezoreriei. Contabilitatea operatiunilor economice (S.C. XYZ S.A.)
 
196
Particularitati privind evaluarea si contabilizarea imobilizarilor corporale in unele sisteme contabile reprezentative
 
197
Patrimoniul agentilor economici-principal obiect al contabilitatii
 
198
Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale
 
199
Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit
 
200
Principii si reguli privind organizarea contabilitatii de trezorerie
201
Problematica salarizarii si practicile contabile specifice acesteia (S.C. XYZ S.A.)
 
202
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relatiilor cu furnizorii si a marfurilor
 
203
Reflectarea in contabilitate a stocurilor de marfuri si ambalaje
 
204
Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene
 
205
Salarizarea si contabilitatea drepturilor salariale (S.C. XYZ S.A.)
 
206
Sistem informatic pentru contabilitate financiara
 
207
Sistemul contabil din Romania, conform cu directivele europene
 
208
Sistemul informational privind contabilitatea creantelor si datoriilor personalului si asigurarile sociale
 
209
Sistemul informational privind contabilitatea si gestiunea datoriilor si creantelor (S.C. XYZ S.A.)
 
200
Sistemul informational privind contabilitatea si gestiunea stocurilor
 
211
Situatiile financiare anuale, obiectiv final al contabilitatii financiare
 
212
Standarde internationale de contabilitate (S.C. XYZ S.A.)
 
213
Structura organizatorica a institutiei si implicatiile asupra organizarii contabilitatii
 
214
Studiu comparativ privind elaborarea si analiza bilantului contabil
 
215
Studiu comparativ privind produsele software utilizate in realizarea contabilitatatii firmelor
 
216
Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor
 
217
Studiu privind amortizarea contabila si fiscala a imobilizarilor corporale
 
218
Studiu privind elaborarea si analiza bilantului contabil cu aplicatie la (S.C. XYZ S.A.)
 
219
Studiu privind lucrarile contabile periodice (S.C. XYZ S.A.)
 
220
Studiu privind normalizarea si armonizarea sistemelor contabile pe plan international
 
221
Studiu privind perfectionarea informatiei contabile privind stocurile de materii prime si materiale la S.C. XYZ S.R.L.
 
222
Studiul comparativ, privind elaborarea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A.)
 
223
Studiul contabilitatii si gestiunii stocurilor (S.C. XYZ S.A.)
 
224
Studiul organizarii contabilitatii cheltuielilor si veniturilor in cadrul firmei (S.N.P. XYZ S.A.)
 
225
Studiul privind gestiunea deficitului si excedentului de trezorerie
 
226
Taxa pe valoarea adaugata, principalul impozit indirect. Studiu contabilitatii T.V.A. (S.C. XYZ S.R.L.)
 
227
Utilizarea sistemelor informatice in contabilitate. Evidenta contabila informatizata (S.I.S.E. XYZ)